Sten Kärvinge

 
 

Målare och tecknare, född 1937.

Autodidakt förutom några Hermods- och konsfackskurser.
Har målat naturbetraktelser i Dagens Nyheter mellan åren 1963 0ch 2003.
Har illustrerat flera läroböcker med djur- och naturmotiv samt några böcker om fåglar skrivna av Bengt Henryson "Hyson" och "Fågelåret runt" av Åke Ekdahl.
Har varje sommar utställning i sommarstugan
"Blå Huset" i Byxelkrok på Öland.

Sten Kärvinge