Susanne Staaf

 
 

Engravings and Fine Art. Vapengravör, illustratör och bildkonstnär.

Born 1965 in Huskvarna, Sweden.

Susanne began her professional career very early in life. Commissions at the tender age of fifteen, mostly portrait and illustrations. She also where invited to a jury held exhibition for adults, at the age of fourteen.

Susanne started as a professional engraver in 1992. Before that Susanne was a protege' to the late great master engraver Hans Svensson at the Husqvarna fire arms manufacture. The Husqvarna engraving tradition goes more then 300 years back and in particular the famous scroll tradition.

Susanne Staaf is the only engraver who is using this Swedish scroll style today. She has developed the Husqvarna scroll tradition and taken it further and made it more refined. Eskilstuna rifle manufacture hired Susanne after Hans Svensson left, engraving the top of the line model Carl Gustav 2000. Susanne collaborates also with knife maker, Berth Öberg who is the foremost artist in his field in Scandinavia.

All engravings are made by hand! Susanne only uses hammer and engraving steel, and for the most detailed and delicate work, she uses engraving needle. A short description of engraving as an art work would simply be to cut ornaments, embellishments and pictures in metal.

Susanne has newly designed a new line of jewellery, there she also has used engravings as embellishments, which has been a great success.

The wilderness, nature and animals is a natural part in her work because of her great interest in wildlife. Susanne's pictures extends over a wide range, concrete to abstract work. She uses and combines naturalism, surrealism, abstract expressions with energy and spiritual subtle emotions on an extremely high level of artistic brilliance and a great personal artistic expression. Susanne Staaf is an extraordinary gifted artist. She has the ability to find and bring out characteristics and soul in her pictures in truly great artistic manner.

Susanne also likes to use and mix different techniques and materials in her work. Susanne points out that it is very important to be curious and open minded to grew as an artis She believes that it is important that art can be a natural part in peoples lives. Art generates insight, knowledge and happiness to people who let themselves take part.

Susanne Staaf been part of the art scene for 30 years and represented in USA, Germany, France, Netherlands, Portugal, Turkey, United Arab Emirates, New Zeeland and Scandinavia. In public service as well as in private collections.

SVENSKA

Med djur och fåglar som största intresse, växte Susanne upp i Huskvarnas bergsbranter. Somrarna tillbringades på Öland.

Penna och papper var med redan när hon var en tvärhand hög. Född 1965 och första jurybedömda utställningen 1979. Från 15 års ålder anlitades hon för porträttarbeten och illustrationer i olika sammanhang. Efter utbildningen var det reklam och annonsarbeten under några år.

När den alltid närvarande konsten tog över helt var det i egenskap av vapengravör, bildkonstnär och illustratör med lite skulpturer däremellan. Året var 1989.

Därefter har jakten på att gestalta den själsliga närvaron i allt levande varit det mest centrala i Susannes konstnärsskap.

Hon har sin ateljé och galleri belägna mitt i östra vätternbranterna där tallarna klamrar sig fast vid klipporna som stupar rakt ned i Vättern.
Där har hon också sin bostad , med allt från rosenfink till havsörn utanför fönstret.

OBS ! All gravyr utförs för hand, inga maskiner av något slag.
Gravyrstål och hammare, till det mer finstilta i gravyrerna använder hon ibland handstickel. Bildhuggeri i metall kan man förklara det med.

Djur från alla världsdelar är med i skapandet. Resor på olika håll i världen ger nya motiv. Samspelet i naturen inspirerar till att använda flera material och tekniker. Bilder i form av pennteckningar, akvareller, akrylmålningar, scrimschaw och handgravyrer. Skulpturer i metall, trä, glas, betong och lera.

Att förmedla naturen på ett själsligt nära sätt till andra, ser hon som en livsnödvändighet. Endast mångfalden i naturen är hållbar i längden.

Susanne har ett 40-tal utställningar bakom sig, i allt från koja till slott, både separat och tillsammans med andra konstnärer.
Hennes verk finns representerade runt om i Europa och USA, Australien och Nya Zeeland.

Susanne Staaf