Nordic Wildlife Art

 
 
Välkommen

Föreningen Naturmålare i Norden, som vid årsmötet 1999 antog namnet Nordic Wildlife Art, bildades 1991. Föreningens ursprungliga stadgar antogs vid ett möte i Gällersta, Örebro den 16 december detta år.

Syftet med föreningen är i första hand att verka för att öka intresset för djur- natur- och landskapskonst. Föreningen verkar också för att öka vänskapsutbytet mellan konstnärerna och för att uppmuntra unga konstnärer som arbetar med det vilda i naturen som motivkrets.

Även stödmedlemmar kan ingå i föreningen. Ett exempel på detta är Svenska Jägareförbundet och dess kursgård Öster-Malma i Södermanland, där föreningen bl.a. håller sina årsmöten. Vid Öster-Malma har våra medlemmar även tillfälle att exponera sin konst via en permanent utställning i Öster-Malma slott och numera även i Svenska Jägareförbundets stora nyrenoverade kanslibyggnad, där konsten exponeras i den stora matsalen.

Föreningen Nordic Wildlife Art består idag av 36 invalda medlemmar, förutom dessa finns det också ett antal postuma hedersmedlemmar av vilka den mest aktuelle är den 2004 avlidne konstnären och författaren Gunnar Brusewitz. Andra kända hedersmedlemmar är Harald Wiberg, Eric Palmquist, Erik Reimhult och Arvid Knöppel.

Föreningen arbetar för att sprida sin konst genom att så ofta som möjligt anordna gemensamma utställningar i museer, gallerier eller andra lämpliga exponeringsytor runt om i landet. Den senaste stora utställningen var på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm år 2002.

Förutom utställningar driver föreningen ett bokprojekt där majoriteten av föreningens medlemmar deltar. Nämnas kan där våra norska medlemmar Viggo Ree och Jan-Petter Bratsberg samt skulptören Jorma Lehtonen från Finland.

Information:


2021-05-31


2019-10-04

SOMMARUTSTÄLLNING
2019-06-25