Mikael Sunnerstrand

 
 


Svartmes
Berguv
Dansa med vargar
I solstrimman
Ekorren och tomten vid Järnboden i Harg
Nässelfjärilar
Slaguggla
Slagugglan försvarar sina små
Sommar lo
Stjärtmesar
Sädesärla
Tofsmes
Tuff mes
Uppblåst (tjäder)
Vargen ylar i vargens skog
Vinter lo
Sparvuggla
Älgtjur